Het is nu wo sep 23, 2020 8:13 am
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 232 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Volgende
Reacties op 'Ter herinnering aan..' 
Auteur Bericht
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 615
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Gerrit,

Het is mij niet bekend ...

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


wo nov 27, 2013 10:26 pm
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 275
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Een kleine aanvulling op Bergsma en Brocx.

Tiger 1 en Tiger 2.

De november-opdracht van de K XII bestond uit het afzetten van twee parties Tiger 1 en Tiger 2.
Deze dienden gelijktijdig in Oost-Java te worden ingebracht.
Volgens Quéré had men deze methode gekozen om eindelijk eens resultaten te kunnen behalen.
De opgedragen landingspunten lagen op respectievelijk 200 en 260 km west van de Radjegwesibaai.
De taak van Tiger 1 en Tiger 2 omvatte het verzamelen van algemene en militaire inlichtingen over Java.
Beide ploegen dienden onderling contact te houden, berichten uit te wisselen en elkaar op alle mogelijke manieren te steunen.
Tiger 1 was bestemd voor de meest westelijke landingsplaats, namelijk de Prigibaai.
De ploeg bestond uit luitenant ter zee 2e klas (KMR) W. Bergsma, marinetelegrafist Soetarno en matroos 1e klas J. Tapilatoe.
Tiger 2 moest in de Serangbaai aan land gaan en bestond uit luitenant ter zee 3e klas B. Brocx, sergeant Raden Iswahjoedi Wirjomihardjo (van party Mackerel), matroostelegrafist Oentoeng en matroos 1e klas Sadimoen.
De K XII vertrok op 10 november uit Darwin.
Na aankomst te Fremantle werd in de omgeving een week geoefend om partyleden en bemanning geheel vertrouwd te maken met het uitvoeren van een landing en het daarbij te gebruiken materieel.
De oefenperiode werd tevens benut voor het bespreken en beoefenen van alle tekens en signalen tussen de ploegen op het strand en de onderzeeboot.
De 21e november keerde de K XII terug naar Exmouth aan de noordwest-punt van Australië.
Na aldaar voorraden ingenomen te hebben begon in de middag van de 21e de reis naar Java.
De Serangbaai, landingsplaats van Tiger 2 (Brocx), werd in de middag van 27 november bereikt.
Toen de duisternis was ingevallen kwam de boot boven water om party Tiger 2 af te zetten.
Als eersten gingen Brocx, Iswahjoedi en Sadimoen aan land.
Nadat zij alles veilig bevonden hadden, zou telegrafist Oentoeng met de radio volgen.
De zee was spiegelglad, de landing van de eerste drie leverde geen enkele moeilijkheid op.
Bepaald was dat Brocx onmiddellijk na de landing lichtsignalen zou geven.
De letter 'K' betekende dat alles in orde was en dat de K XII de volgende dag na zonsondergang zich op dezelfde plaats zou bevinden.
De letter 'I' werd geseind als teken dat de ploeg direct en op eigen gelegenheid naar de boot zou terugkeren.
Na een paar uur wachten had de K XII echter nog geen enkel signaal waargenomen.
Het bleef een raadsel wat er op het strand gebeurd was.
Onder deze omstandigheden was het niet raadzaam om Oentoeng met zijn radio aan land te brengen.
Ondertussen was de maan opgekomen waardoor het zicht dermate goed werd dat de K XII onmogelijk langer zo dicht bij de kust kon blijven.
Vanaf grotere afstand liet Brunsting nog bijna 48 uur lang de baai waarnemen zonder evenwel enig teken van Tiger 2 te ontvangen.
In de nacht van 29 op 30 november zat er niets anders op dan naar het westen te varen om Tiger 1 (Bergsma) in de Prigibaai af te zetten.
Na aankomst aldaar was de hele party Tiger 1 tegen 2000 van 30 november aan land gezet.
Bergsma had afgesproken dat Tiger 1 na de landing geen signalen zou geven, zodat Brunsting onmiddellijk kon vertrekken.
Om de K XII op de hoogte te brengen van de eerste ervaringen, was bepaald dat Tiger I op vastgestelde tijden in de lucht zou komen. Verder diende de K XII de volgende dag, 1 december, zich weer in de Prigibaai te bevinden voor het geval er iets was misgelopen.
Tot in de nacht van 1op 2 december bleef Brunsting de kust waarnemen.
Evenals bij Tiger 2, ook hier geen enkel sein of teken.
De K XII voer terug naar de Serangbaai en probeerde daar nog drie dagen lang verbinding met Brocx van Tiger 2 krijgen.
Het had allemaal geen resultaat. In de zekerheid dat zowel Tiger 1 als Tiger 2 met grote moeilijkheden te kampen hadden maar hij helaas machteloos was, aanvaardde Brunsting op 6 december 1942 de thuisreis.
De 16 december was de K XII terug in Fremantle.
Wat er van begin tot eind met Tiger 1 en Tiger 11 gebeurd is, zal wel altijd een raadsel blijven.
Beide ploegen vielen in handen van de vijand, maar zelfs het tijdstip waarop is niet met zekerheid vast te stellen.
De weinige gegevens die na de oorlog konden worden verzameld vertonen grote hiaten en spreken elkaar zelfs hier en daar tegen.
Tiger 1 (Bergsma) verzond twee berichten met enige inlichtingen, daarna volgden telegrammen van zeer verdachte inhoud en gesteld in Nederlands doorspekt met Engelse woorden.
Blijkbaar was Tiger 1 met de codes in handen van de vijand gevallen.
Soetarno en Tapilatoe werden op een zeker moment gesignaleerd in de Boeboetan-gevangenis te Soerabaja.
Volgens verklaringen van sergeant-majoor L. van Manen, eveneens in gevangenschap te Soerabaja, vond er kort na de landing een ontmoeting plaats tussen Brocx en Bergsma (gegevens van RIOD).
Daarbij schijnen meningsverschillen te zijn ontstaan over de verdere uitvoering van de opdracht.
Brocx was een Indische jongen, echter zeer lichtgetint, en vond dat Bergsma als blanke Hollander veel te veel in de gaten liep.
Beide ploegen gingen daarna hun eigen weg. Volgens Van Manen maakte Bergsma (Tiger 1) in een kampong contact met de mantri-politie (hoofd van de politie, rechtstreeks onder bevel van de assisten¬ten wedana, is hoofd van een onderdistrict).
Hoewel de politie voor de overgrote meerderheid pro-Japans was, kreeg Bergsma in dit geval nog de waarschuwing om snel te verdwijnen omdat hij er veel te Hollands uitzag en er in die omgeving geen enkele blanke meer op vrije voeten rondliep.
Bergsma stopte de mantri fl. 50, - toe om zijn zwijgzaamheid te verzekeren, hoewel hij over ruime geldmiddelen beschikte.
De mantri vond dat veel te weinig en gaf de aanwezigheid van Tiger 1 aan de Japanners door.
Bergsma en zijn party werden daarna al spoedig gearresteerd.
De hele ploeg werd op een niet bekende datum naar Batavia overgebracht en daar terechtgesteld.
Brocx (Tiger 2) bereikte als Javaan verkleed Blitar, een stad op ongeveer 30 km hemelsbreed van de Serangbaai.
Hij werd daar door pastoor Bonekamp het ziekenhuis binnengesmokkeld.
De onderduikpoging eindigde door het verraad van de Chinese arts Tan Tjok An.
Brocx werd aan de Kempeitai, de geheime Japanse politie, overgeleverd.
De pastoor werd eveneens gearresteerd en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Via Malang, andere bronnen noemen Kediri, kwam Brocx in de Goebeng-gevangenis te Soerabaja terecht.
Na een maandenlang verblijf aldaar, ging hij naar de Boeboetan-gevangenis, aangezien de Goebeng ontruimd werd.
Een krijgsgevangenen-ondervragingsrapport van 30 juni 1944 vermeldde dat in januari of februari 1943 twee Nederlanders, waarvan één Indo-Europeaan, en twee Indonesische onderofficieren gevangen genomen werden en naar Soerabaja afgevoerd.
Documenten werden op de gevangenen niet aangetroffen zodat men aannam dat deze vernietigd konden worden.
Een NEFIS-interrogationreport van 15 juli 1944 betreffende de ondervraging van een in juni 1944 op Nieuw-Guinea bevrijd KNIL-soldaat, vermeldde dat de ondervraagde van een Javaans chauffeur enige bijzonderheden over een groep gearresteerde spionnen had vernomen.
De chauffeur, die voor de Kempeitai werkte, had in februari 1943 een aantal gevangen agenten van Kediri naar Soerabaja vervoerd.
Bij de gevangenen bevond zich een Raden met de rang van sergeant.
Dit moet derhalve Iswahjoedi zijn geweest.
De Javaanse sergeant zat daarna op het hoofdkwartier van de Kempeitai en deed het voorkomen of hij voor de Japanners werkte.
De sergeant bleef meer dan een maand te Soerabaja en werd regelmatig door de Kempeitai uitgezonden om andere spionnen te pakken, maar dat lukte geen enkele maal.
Op zekere dag kwam hij niet meer terug.
Het ondervragingsrapport vermeldde eveneens dat, na de afvoer van enige gevangenen naar Batavia, documenten over hun verhoor uit het bureau van de Kempei verdwenen waren.
De Japanners meenden dat deze documenten door Javanen gestolen waren, maar zijn er nooit achtergekomen door wie en op welke manier dit gebeurd was.
De eerder genoemde sergeant-majoor Van Manen had in de Boeboe¬tan-gevangenis contact met Brocx via de houten celwanden.
Brocx deelde mee dat de Japanners hem wilden laten kiezen tussen de doodstraf en spionagewerk in Australië.
Hij zou dan met een Japanse onderzeeboot ergens op de kust van Australië worden afgezet en na een bepaalde tijd weer worden opgehaald.
Om zeker te zijn van zijn terugkeer werden gedurende die tijd zijn vader en verloofde in gijzeling gehouden.
Brocx weigerde, maar stemde er wel in toe - nog steeds volgens Van Manen - om met een andere gearresteerde agent de berichtenwisseling met Australië te onderhouden, op voorwaarde dat hun levens gespaard bleven.
In december 1943 was men er in Australië van overtuigd dat de opgevangen berichten afkomstig moesten zijn van de vijand, dan wel onder dwang verzonden door gevangen agenten.
Brocx werd in het najaar van 1944 geëxecuteerd. Volgens mejuffrouw Dengerink (gegevens RIOD), die toendertijd bij de Kempeitai te Soerabaja gevangen zat, bevond zich daar in januari 1944 ook Brocx.
Alle andere partyleden waren toen al terechtgesteld.
De Japanners wilden Brocx voor contra-spionage gebruiken. Hij moest daartoe plannen maken, die evenwel allemaal werden afgekeurd. Juni 1944 - een afwijking van het zojuist genoemde tijdstip - werd hij plotseling geëxecuteerd.
Volgens mejuffrouw Dengerink was hij vóór die tijd uitstekend behandeld.
Op 6 februari 1943 verscheen de K XII weer in de Serangbaai om, overeenkomstig de gemaakte regelingen, contact met Tiger 2 op te nemen en de in november achtergebleven telegrafist Oentoeng af te zetten.
De boot nam op het strand een groen licht waar, hetgeen volgens afspraak aangaf dat alles veilig was en zich in de omgeving geen vijand bevond.
De K XII reageerde met één lichtflits.
Kort daarop werd met een lamp en in het Nederlands geseind: 'gevaar-gevaar, ga terug-ga terug-heb contact (???) Bergsma, gevaar-gevaar.'
Tussen de woorden 'contact' en 'Bergsma' volgde een woord van een paar letters dat niet opgenomen kon worden.
Brunsting gaf een witte lichtflits, waarop na ongeveer 15 minuten van het strand opnieuw de woorden 'gevaar-gevaar' kwamen, gevolgd door een vraagteken en 'OK'.
De K XII antwoordde met de letter 'R' maar er kwamen geen seinen meer van de wal.
De hele zaak bleef een raadsel.
De signalen konden afkomstig zijn van een betrouwbaar iemand, die bovendien de moed had om de gevaarlijke waarschuwingen, met vermoedelijk de vijand in de buurt, naar de K XII te zenden.
De onbekende kon een lid van Tiger 1 of Tiger 2 zijn, maar evengoed iemand van Java die in verbinding met de parties had gestaan.
En wat zou het weggevallen woord betekend hebben? Zowel een bevestiging van contact met Bergsma als geen contact was mogelijk.
De vele vragen werden nooit opgehelderd.
Met de na de oorlog binnengekomen informatie lijkt het zelfs niet uitgesloten dat de zogenaamde waarschuwing door de vijand werd gegeven.
In deze gedachtengang was het voor de Japanners aantrekkelijk de K XII ongemoeid te laten in de hoop op een verdere succesvolle infiltratie van de agentennetten.
Onbekend was ook of het gevaar de eventuele partyleden op het strand gold dan wel de K XII of beiden.
Brunsting besloot telegrafist Oentoeng met zijn radio in geen geval af te zetten.
Hij kwam tot de conclusie dat elke verdere poging tot contact met de wal nutteloos en gevaarlijk zou zijn.
Te 2100 van de 6e februari verliet de K XII de Serangbaai.
Voor zijn vertrek uit Fremantle had Brunsting opdracht gekregen om ook contact met Tiger 1 in de Prigibaai te maken.
Twee dagen daarna kwam echter het bericht dat de K XII onder geen enkele omstandigheid de Prigibaai mocht aandoen en dat elke poging tot contact met Tiger 1 (Bergsma) diende te worden nagelaten.
Brunsting kwam nooit te weten wat de reden van deze wijziging was.
Ook in de beschikbare archieven viel daarover niets te vinden.


Ontleend uit “Acties in de archipel” De intelligence-operaties van NEFIS-III in de Pacific-oorlog. Auteur J.J. Nortier. Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1985


zo dec 01, 2013 10:33 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Bram Dermout

Geregistreerd:
di aug 13, 2013 2:31 pm
Berichten: 263
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
kleine ? aanvulling :lol:
wel duidelijk!


ma dec 02, 2013 3:06 pm
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 275
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Bram Dermout schreef: "Wel Duidelijk".

Als je een geschiedenis aan een overleden persoon toevoegt, zoals André doet in zijn serie "Ter herinnering aan" , dan moet het volledig zijn en de hoogst mogelijke graad van waarheid bezitten.

Daarmee heeft André een moeilijke en tijd vergende klus.

Maak hij grove fouten dan beledigt hij het slachtoffert maar ook de geschiedenis en de lezers op zich.

In het geval van het Drama van Putten ging ik de verkeerde info niet corrigeren vanwege het gegeven zoals aangegeven.

Over de acties in de Archipel weet de doorsnee lezer veel minder en dacht ik er goed aan te doen even een ietsie pietsie meer daarover te schrijven.

Groet van Eisbein.


di dec 03, 2013 6:03 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 233
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Eisbein schreef:

Als je een geschiedenis aan een overleden persoon toevoegt, zoals André doet in zijn serie "Ter herinnering aan" , dan moet het volledig zijn en de hoogst mogelijke graad van waarheid bezitten.

Dat is denk ik het streven van een ieder, maar desondanks kunnen er best foutjes insluipen. Het mooie van het forum is dat we elkaar daar op kunnen wijzen en we het erover kunnen hebben. Soms zijn er verschillen van mening en dat kan een interessante en leerzame discussie opleveren.

Daarmee heeft André een moeilijke en tijd vergende klus.

Andre is degene die in dit topic het meest plaatst (waarvoor hulde), maar in principe kan iedereen hier plaatsen toch?

Maak hij grove fouten dan beledigt hij het slachtoffert maar ook de geschiedenis en de lezers op zich.
In het geval van het Drama van Putten ging ik de verkeerde info niet corrigeren vanwege het gegeven zoals aangegeven.

Met deze passage heb ik moeite. Ik vind het nogal zwaar aangezet en suggestief ri Andre. Fouten maken doet niemand opzettelijk (laten we daar vanuit gaan). Over Putten staat verschillende info op het web. Er zijn dus verschillende lezingen/meningen. Foutjes kunnen er op die manier insluipen, maar de oplettende lezer kan er in dit topic weer op reageren zodat het uiteindelijk weer goed komt.

Over de acties in de Archipel weet de doorsnee lezer veel minder en dacht ik er goed aan te doen even een ietsie pietsie meer daarover te schrijven. Groet van Eisbein.

Dat is het mooie van het forum; je kan reageren en aanvullen en als dat positief gebeurd wordt een verhaal alleen maar beter en mooier. Ter herinnering aan is een geweldig initiatief. Er zijn zoveel personen/verhalen, die verloren dreigen te gaan of het verdienen beschreven te worden. Die kun je hier plaatsen, opdat we niet vergeten....
Groet, Gerrit

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


vr dec 06, 2013 5:28 pm
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 275
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Beste Gerrit uw bedoelingen geuit in uw schrijven zijn in aanleg goed maar gaan voorbij aan de essentie opgesloten in een serie als “Ter herinnering aan”.

En dat is, volledigheid en betrouwbaarheid.

Door de sterfdatum te koppelen aan de plaatsingsdatum verzwaard André zijn, door ieder gewaardeerd werk, ook nog in hevige mate of hij moet de plaatsing van het artikel weer een jaar uitstellen.

Ook kan door een eventuele tijdsdruk de betrouwbaarheid van de vergaarde gegevens in gevaar komen.

Indien controle over de waarheid niet mogelijk is dan moet het geplande verhaal komen te vervallen.

Men mag nooit, ik herhaal “nooit”, zomaar wat toevoegen omdat het toevallig zo uitkomt.

Dat is een belediging van de slachtoffers en de lezers, zoals ik al eerder opmerkte en waarmee u, zoals u schreef, nogal moeite heeft.

En dat is wat er gebeurt is met het verhaal over Putten.

Een serie over gestorven personen ligt uiterst gevoelig en moet met piëteit geschreven worden.

U moet beseffen dat mijn opmerkingen niet bedoelt zijn als afkeur van datgene wat André begonnen is, maar opbouwend.

Groetend, Eisbein.


za dec 07, 2013 5:15 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Wilco_Vermeer

Geregistreerd:
zo maart 14, 2004 3:03 pm
Berichten: 13913
Woonplaats: Bemmel
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Met alle respect, maar in de eerste post van het onderdeel staat als essentie:

"In herinnering aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Hopelijk kunnen we met elkaar elke dag aandacht besteden aan een slachtoffer die op deze dag tijdens WOII om het leven kwam. Dit hoeven zeker geen uitgebreide verhalen te zijn."

Wat uiteraard niet betekend dat aanvullingen en verbeteringen niet welkom zijn. Toch moeten we blijven bedenken dat geschiedschrijving ten alle tijde onderhevig is aan interpretatie. Echter door het aanvullen en vergelijken van informatie, kan dit onderdeel juist een hulpmiddel zijn om de correcte informatie over een overleden persoon te verzamelen. Ik waardeer in ieder geval iedere 'poging' tot aanvulling en verbetering met historische data.

_________________
"Als de Weg wordt gevolgd, gebruikt men paarden om akkers te ploegen. Als de Weg niet wordt gevolgd, gebruikt men paarden om oorlog te voeren."
(Lao-Tse)


za dec 07, 2013 6:21 pm
Profiel WWW
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 275
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Heer Vermeer.

Met het bovenstaande zijn we het allemaal eens.
.
André schreef i.v.m. Putten:

"Er zijn verschillende versies over de aanleiding tot de razzia van Putten."

"Om het geheel niet al ingewikkeld voor "niet ingewijden" te maken, heb ik
gekozen voor de versie zoals die op de website van de Gemeente Putten
voorkomt".


Als er verschillende versies zijn en je bezit primair zelf geen kennis over het gebeurde dan is een gok uit den boze.

Daar moet je jezelf niet aan wagen. Bij plaatsing kunnen dan vraagtekens worden gesteld bij wat al eerder geschreven is.

Verwachten dat in de toekomst een ander een correctie plaatst, is iets anders dan een aanvulling, is geen juiste benadering, inschatting, bij deze topic.

Ik neem aan dat alles wat gezegd moest worden nu geplaatst is en sluit ik af met de beste wensen voor het vervolg van de serie van André.


za dec 07, 2013 8:43 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 233
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Geachte heer Eisbein,

In uw reactie las ik dat uw bedoelingen opbouwend zijn, daar ben ik blij mee. Op mij kwam het namelijk anders over. Waar ik moeite mee heb is het reageren richting André (en zeker niet met uw zienswijze over zorgvuldigheid). Het geval Putten is mijns inziens te breed uitgemeten. Ik zou me kunnen voorstellen dat hierdoor André de lust ontnomen wordt om nog verdere bijdragen te leveren. Dat zou ik zeer betreuren.

Ik zou het dan ook toejuichen als de discussie in algemene zin zou worden gevoerd. Meningen over het onderwerp 'ter herinnering aan...' zijn interessant. U geeft bijvoorbeeld aan dat een verhaal volledig moet zijn. Op zich is dit mooi, maar het doet de kans op fouten toenemen. Een kort verhaal over een persoon kan ik ook enorm waarderen. Het gaat om de herinnering en indien achtergrond verhalen niet helemaal duidelijk zijn lijkt het dus veiliger om het kort te houden (dus alleen je gecheckte feiten te gebruiken).

Ook kan ik me voorstellen dat er dan bij beschreven wordt welke onduidelijkheid er is of welke vragen er nog zijn. Soms loop je met je nazoek vast en heb je al je mogelijkheden uitgeput. Indien je wel genoeg informatie hebt (al is dat weinig) voor een 'ter herinnering aan' dan hoop ik dat forumleden het wel plaatsen. Andere forumleden kunnen er dan eventueel op reageren, zodat een verhaal toch nog volledig kan worden.

Groet,

Gerrit

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


zo dec 08, 2013 1:51 am
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 233
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
André,

Mooie beschrijving van Ruurt Torenbeek! Triest dat een gevonden lijst hem fataal is geworden. Helaas is dat vaker voorgekomen, met verschrikkelijke gevolgen (soms werd zo een gehele groep opgerold en uitgeschakeld). En als bron oa het nieuwe boek 'represailles in Groningen' (helemaal up-to date :D ).

Groet (and 'keep up the good work')

Gerrit

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


zo dec 08, 2013 12:07 pm
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 615
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Gerrit,

Puur toeval, de combinatie van Ruurt Torenbeek en het onlangs uitgegeven boek over Groningen.

Natuurlijk is dit ook een geschikte gelegenheid om op deze wijze het werk van Jack Kooistra e.a.
te "promoten", zonder voorbij te gaan aan de essentie van "Ter herinnering aan ..."

We zullen doorgaan ... :wink:

Groet, André

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


zo dec 08, 2013 9:26 pm
Profiel
Moderator
Avatar gebruiker
Jean

Geregistreerd:
vr jul 24, 2009 2:23 pm
Berichten: 1502
Woonplaats: Flanders Fields
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Ondanks een aantal knisperende antwoorden, is dit een mooi voorbeeld hoe dit forum zich beweegt. Historisch onderzoek moet altijd de waarheid dekken, maar moet altijd weerbaar zijn voor aanvullingen.

_________________
Ni dieu, ni maitre


zo dec 08, 2013 10:54 pm
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 275
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Wim Zonneveld zong ooit: Zij kon het lonken niet laten, zij lonkte naar iedere man.........

Nu kan ik het reageren niet laten op het bericht van André aan Gerrit.

Daarin komt het item "Promoten" van Jack Kooistra e.a. aan de orde.

Jack Kooistra heeft een oeuvre aan boeken geschreven, samengesteld, waarin opgesloten zit de zeer grote kans van fouten maken.

Zo moest ik in "Recht van wraak" meerdere fouten constateren o.a. één die ook Inger Schaap maakt in haar boek over de Silbertanne moorden.

Terwijl het toch zo eenvoudig was geweest om die te vermijden als de Processen Verbaal waren gelezen.

Ook Lou de Jong schreef weleens naast de pot, is bekend.

Als men onbevlekt iets promoot dan moet men een verdraaid grote kennis van zaken hebben.

Een zeer grote korrel zout wordt nooit bij de koop van boeken meegeleverd. Is toch wel handig.

Laat de auteurs maar schrijven er zit altijd wel iets bruikbaars tussen en u hoeft niets bij de uitgeverij te corrigeren. Wordt niet op gereageerd. Praktijk ervaring.


ma dec 09, 2013 4:49 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 233
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Veenhuizen en argvb, bedankt voor plaatsen.
Tragische verhalen...

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


vr dec 27, 2013 9:34 pm
Profiel
veenhuizen

Geregistreerd:
wo okt 20, 2004 4:48 pm
Berichten: 22
Woonplaats: APELDOORN
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Aanvulling van 23-12 Riemer Terpstra Antoon Klein-Nengerman Jan Doktor Hendrik OlthofAntoon Klein-Nengerman geboren op 7 juli 1914 in Vorden ging in 1939 naar plaats Liesborn in Duitsland om daar op een boerderij te gaan werken.
Hij was daar melker er waren daar meerdere Nederlandse boeren knechten aan het werk in Nederland was het crisis en daar was werk genoeg.
Hij raakte bevriend met diverse Nederlandse knechten uit naast gelegen dorpen.
Dat waren ---- Hendrik Olthof geb 29 nov 1912 te Stedem,---- Riemer Terpstra geb op 28 mei 1910 te Herbaum en---- Jan Dokter geb op 21 juli 1913 te Putten --- op de avond van 20 april 1941 gingen ze met z’n allen naar een café van Lippstadt en dronken daar wat bier, kort naar middernacht gingen ze met de fiets naar hun dorpen toe Wadersloch en Liesborn, toen ze onderweg waren vlogen er Engelse bommenwerpers over de dorpen in Duitsland, in de buurt hoorde ze het afweer geschut de Flaks van de duitsers die naar de Engelse bommenwerpers schoten dat kon je al vanaf ver horen, ze fietsen langs een grote veldschuur met hooiberg. Op een afstand van 1500 meter bevond zich een minutie fabriek met opslagplaats van het Duitste leger.
Hendrik Olthof kreeg het goede idee om de veldschuur in de brand te steken zodat de Engelse het als een richtpunt zouden zien en daar hun bommenlast op zouden laten vallen, daardoor zou de munitie fabriek en opslag plaats geraakt worden en fabriek en de munitie verloren gaan.
Ze gingen naar de veldschuur met hooi berg maakten de deur open en staken het stro op drie plekken aan de veldschuur ging in vlammen op.
De Engelse bommenwerpers hebben die nacht de omgeving van Lippstadt niet aangevallen maar vlogen door, na het voorval van de brandstichting op 20 april 1941 spraken ze af er verder over te zwijgen dat ging goed totdat Hendrik Olthof in 1942 in de gevangenis zat voor jagen en stropen van beesten in het wild.
Hendrik Olthof sprak in de gevangenis met Martin Kloestra wat ze op 20 april hadden gedaan.
Dit lekte uit en Olthof werd ondervraagd en bekende de brandstichting van 20 april 1941, hierdoor moest Antoon Klein Nengerman en Riemer Terpstra en Jan Dokter voor de rechtbank verschijnen.
Na aanleiding van deze brandstichting de schade aan veldschuur hooi en werktuigen was 18000 reichsmark maar hun doel was de munitie fabriek kregen zij allen de doodstraf in de strafgevangenis van Wolfenbuttel.
De doodstraf ging met een guillotine

Op 23-12-1942 om 20.06 uur viel de guillotine voor Riemer Terpstra
OP 23-12-1942 om 20.08 uur viel de guillotine voor Antoon Klein-Nengerman
Ook voor Jan Doktor en Hendrik Olthof viel de guilotine.

De veroordeelden mochten 1 uur voor executie briefen schijven naar hun familie en zich onderhouden met een dominee .
Daarna gingen ze naar de guillotine en elke 2 min Viel het mes.......

Dit alles heb ik uit orginele gerechts stukken kunnen lezen die de Heer Wilfried Knauer voor me heeft opgezocht.
Waar ik en mijn familie hem erg dankbaar voor zijn.


di dec 31, 2013 2:46 pm
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 232 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Volgende


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
cron
Alle rechten voorbehouden © STIWOT 2000-2012. Privacyverklaring, cookies en disclaimer.

Powered by phpBB © phpBB Group