STIWOT Forum
https://stiwotforum.nl/

2 mei 1933: "aan lege baarmoeders hebben we niets"
https://stiwotforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=14739
Pagina 1 van 1

Auteur:  kniébolo [ do mei 02, 2013 8:00 pm ]
Berichttitel:  2 mei 1933: "aan lege baarmoeders hebben we niets"

2 mei 1933.

Joseph Goebbels was op die dag amper drie maanden op zijn ministerspost toen hij in een toe-
spraak klip en klaar was hoe de nazi's dachten over de positie van de vrouwen. In de hiërarchie
van het Derde Rijk was voor vrouwen geen leidende rol weggelegd.Ook de vrouwen van de leidende
nazi’s moesten buiten het politieke werkterrein van hun mannen blijven. Voor Hitler zelf was een dis-
cussie met vrouwen uitgesloten, zij hoefden alleen maar te luisteren. "Wenn Weiber den Mund
ungefragt aufmachen, dann kommt sicher nichts als Blödsinn heraus", heeft hij eens gezegd.
In de statuten van de NSDAP was bepaald dat nimmer een vrouw mocht toetreden tot de leiding van
de partij. Voor de nazi’s was het verschil tussen man en vrouw vooral gelegen in het feit dat een man
in een jaar tien kinderen bij tien vrouwen kan hebben, maar een vrouw in een jaar maar één kind van
tien mannen. Moederschap was de dienstplicht voor vrouwen, vrouwen die weer mannen ter wereld
mochten brengen. "Aan lege baarmoeders hebben we niets", verkondigde Goebbels en hij zelf gaf
het voorbeeld door binnen een luttel aantal jaren zes kinderen te verwekken, die hij enkele uren voor
zijn zelfmoord in de Berlijnse Führerbunker met gif om het leven liet brengen.

Een dichteres schreef an den heissgeliebten Führer: "Wij geven de Führer onze zonen in het
grenzeloze vertrouwen, om pantser van bloed en staal om Duitslands grenzen te bouwen."
Men schroomde niet om Nietzsche aan te halen: "De man zal worden geoefend voor de oorlog,
de vrouw voor het baren van krijgers." Nietzsche, in bepaalde opzichten ook zo’n onfrisse de
Sade-epigoon, was ook om een andere uitspraak bij de nazi’s in de mode: "Gaat u naar de
vrouwen, neem dan de zweep mee."

Voor de nazi’s was de wereld van de vrouw zoveel kleiner dan die van de man. Vrouwen moesten
zorgen voor een Heimchen am Herd. Een gezellig huis, een lieve man en een schaar gelukkige kin-
deren stond haar het meest na.** Emancipatie was een door het joodse intellekt uitgevonden mode-
verschijnsel. Toch waren het vooral de vrouwen die zich lieten inpalmen door Hitlers charisma en
luisterend naar de radio de magie van zijn stem verzaligd in zich opnamen. Bij de vrouwen heeft
het niet aan blinde volgzaamheid ontbroken. Een ingewijde schreef na de oorlog: "Hitler zou zonder
het leger van vrouwen dat hem bij zijn optreden toejubelde en hem in zijn privéleven ten dienste
stond, nooit zo geliefd hebben kunnen zijn." Anthony Beevor heeft dan ook opgemerkt dat de
Duitse vrouwen deel uitmaakten van een gemeenschap die Hitler ondersteunde en dus niet als
slachtoffer beschouwd kunnen worden.

Bij massabijeenkomsten kregen vrouwen hysterische aanvallen gefascineerd als ze waren door
Hitlers hypnotische kracht van zijn ogen, het timbre van zijn stem, zijn napoleontische gebaren
en de hondenzweep waarmee zich zelf op de dij sloeg. Uit zulke harten ontsproot de pseudo-
religieuze kitschlyriek in de trant van:
"Nun hat uns die Gottheit den Retter gebracht,
Die Not hat ein Ende genommen,
Freude und Jubel durcheilen das Land,
Der Frühling ist endlich begonnen."

In hun onvoorwaardelijke trouw waren de vrouwen Hitlers beste propagandisten. Vrouwen met
stinkendrijke echtgenoten, de zogenoemde Hitler-Mutti’s, hadden hem aan hun volle boezems
gedrukt en waren met hun smeltende moederharten bereid geweest hun juwelen te verpanden in de
tijd dat Hitler wel eens in financiële moeilijkheden verkeerde. Niet zelden brachten ze ook hun
mannen in de beweging. Een van die mannen merkte over zijn vrouw op: "Een in de wol geverfde
nationaalsocialiste die in de regen noch in de zon haar kleur verliest." In november 1943 zou
Hitler voor een grote schare van vrouwen uitroepen: "Ik weet dat ik door alle jaren heen, met de
vrouwen van mijn volk over over de fanatiekste aanhangers beschikte."
Maar buiten hun gehoor merkte Hitler op: "Ich lasse mir von keinem Mann in die Suppe spucken,
und noch viel weniger von einer Frau. ."Er viel een beteuterde stilte en Eva Braun zal zich niet op
haar gemak gevoeld hebben toen hij vervolgde: ‘Hoe groter de man, des te onbeduidender dient
zijn vrouw te zijn."

Oververhitte huisvrouwen die hem abgöttisch liebten, schreven hem dat ze een kind van hem wilden.
Andere epistels met de buitensporigste voorstellen lieten geen twijfel over de geestesgesteldheid van
de schrijfsters.*** "De hond mag mee, maar de maîtresse moet binnenblijven", werd door ingewijden
gemompeld als Eva Braun als een gestolen paard verborgen werd gehouden toen horden
Volksgenossinnen, onder wie niet de minsten, in dichte drommen langs de Berghof defileerden
en zich met aapachtige aanhankelijkheid als dwazen gedroegen. "Der Führer hat mir die Hand
geküsst" was de uiting van opperste verrukking die een Duitse vrouw kon doen.

Elke vrouw die een kind ter wereld bracht, leverde een bijdrage aan de toekomst van het Duitse volk.
Er werden erekruisen in brons, zilver en goud verleend aan moeders met respectievelijk 4, 6 en 8
kinderen. Zij hadden recht op hetzelfde respect dat gedecoreerde oorlogshelden toekwam. De man
die de kinderen verwekt had liep vaak te mokken. "En ik dan? hoorde je hem denken. Voorbehoed-
middelen werden niet verstrekt. Een vrouw die met een medisch attest om een abortus vroeg kreeg
te horen: "De man sterft op het slagveld, de vrouw in het kraambed."

Voor de beroemde versregel "Da werden Weiber zu Hyänen" vond Friedrich von Schiller inspiratie
in de meedogenloze vastberadenheid van de achtduizend Judiths die in het revolutionaire Parijs voorop
marcheerden en de sansculottes voordeden hoe ze revolutie moesten maken. Een waarnemer die
in de nazi-tijd Duitsland bezocht viel het op dat de vrouwen zo mogelijk nog fanatieker en vastberadener
waren dan die Parijse dragonders. Lang voordat Hitler een redevoering zou houden zat het amazonen-
korps van de dames met mummelmondjes, voller Hingabe und doppelbraun, met breikousen en bor-
duurwerk op de eerste rijen om te beletten dat belagers hem konden benaderen. Men noemde hen
smalend das kukidenteskadron.. Thuis hingen zij Hitlers portret naast het kruisbeeld.Ze wiegden
hun kleinkinderen in slaap met het gebed: "Handjes vouwen, hoofdje buigen en aan Adolf Hitler
denken,die ons geeft ons dagelijks brood en ons voert uit alle nood. Amen." Moeders hielden onhan-
delbare kinderen in het gareel met het dreigement: "Halt die Schnauze, anders kommst du nach
Buchenwald." Dat klonk even onheilspellend als ‘Lieve Jesus, maak me vroom, zodat ik niet in
Dachau kom."

Tijdens de oorlog werden de vrouwen gevierd als die Heldinnen der Heimatfront. Ze riepen Heil
Hitler op het moment dat ze een kind baarden. Opvallend is Hitlers vrouwenaanhang onder de adel.
"Im Herzen gehörten wir Ihnen schon lange, jetzt wollen wir Ihnen auch ganz gehören", schreef een
geëxalteerd gravinnetje. Na de oorlog heeft iemand beweerd: "Hadden de vrouwen met hun fanatiek
geloof in de eindzege en hun trouw aan Hitler tot het bittere einde, niet zo uitmuntend gepresteerd,
het Derde Rijk zou zich niet zo lang hebben kunnen handhaven.

Waren ze als jonge meisjes nog tot tranen geroerd als ze Goethe’s ‘Die Leiden des jungen
Werthers’ lazen, tijdens de oorlog zouden ze, nu als soldatenmoeders, in rouwadvertenties een
perverse aanleiding zien om met TROTSE ROUW aan te kondigen dat hun zonen voor Führer,
Volk und Vaterland gevallen waren. Als een man of zoon voor de Führer viel, kwam er glorie over
de familie. Toen een soldaat aan hersenvliesontsteking overleed klaagde de moeder: "Was hij
tenminste nog gevallen." Rouwadvertenties als de volgende waren geen uitzondering: "Mit STOLZER
TRAUER geben wir bekannt, dass unser Sohn ......., für Führer, Volk und Vaterland am ..... auf dem
Felde der Ehre gefallen ist."

Het kwam ook voor dat de weduwe van een gesneuvelde een geboorte aankondigde: "Ik ben trots
dat mijn gevallen man een nalatenschap achterliet, mijn kleine dochter X." Zij ondervond extra troost
als Goebbels, de doctorale mankpoot bij wie Herz rijmde op Schmerz, bij de microfoon ging zitten
en met een zoetgevooisde Rijnlandse stem sprak: "Dappere kleine soldatenvrouw, alles komt weer
goed." Maar de moeder die Hitlers portret uit het raam gooide nadat ze had vernomen dat ook haar
derde zoon gevallen was, ging door Goebbels’ toedoen enkele maanden de cel in.

--------------------------------------

* Het salaris van een lerares lag 25% lager was dan dat van haar mannelijke collega’s. Toen vrouwen
voor de wapenindustrie werden opgeroepen kregen ze bij gelijke werkzaamheden 20% minder loon
dan de mannen, hoewel ze in oorlogstijd veel meer moesten presteren dan de mannen in normale
tijden. Oorlogsweduwen kregen een zeer laag pensioen. Met een wet van 25 april 1933 werd bepaald
dat slechts een quotum van 10% vrouwelijke studenten werd toegelaten. Als een Duitse man een
slippertje maakte met een buitenlandse vrouw werd dat meestal als een ‘Kavaliersdelikt’ beschouwd.
Als een Duitse vrouw dat overkwam met een buitenlander, werd ze kaal geschoren, ze riskeerde
gevangenisstraf en soms zelfs het concentratiekamp.

** Dat zou ernstige gevolgen hebben. Volgens Albert Speer had Hitler over een dubbel zo sterke
Wehrmacht kunnen beschikken wanneer hij bereid was geweest inzake vrouwenarbeid dezelfde
maatstaven als de Engelsen en de Amerikanen aan te houden.

*** Deze brieven werden in de rijkskanselarij opgeborgen in ordners met het opschrift: ‘Verrückt’

---------------------------------------

Bronnen:

Claudia Koonz - "Moeders in het vaderland"
Doris Bergen - "Kruis met haken"
Irmgard Hunt - "Op schoot bij Hitler"
Anna Maria Sigmund: "The women of the Nazis"
Madelein Kent - "I married a German"
H.W. Koch - "The Hitler Youth"
Bella Fromm - "Bloed en Banketten"
Olga Borodajko - "Frauen in Nationalsozialismus"
Hildegard Knef - "Een gegeven paard"
Beatrice & Helmut Heiber - "De achterkant van het hakenkruis"
Wolfgang Schneider: "Frauen unterm Hakenkreuz"
William Shirer: "Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941"

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/