Het is nu vr aug 06, 2021 1:57 am
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 1 bericht ] 
Eva Braun: Hitlers "domoortje" 
Auteur Bericht
Avatar gebruiker
kniébolo

Geregistreerd:
wo jan 02, 2013 3:51 pm
Berichten: 491
Bericht Eva Braun: Hitlers "domoortje"
Dat onnozele dochters op de verkeerde man vallen bezorgt ouders sinds onheuglijke tijden slapeloze nachten. Friedrich "Fritz"
Braun, de latere schoonvader van Adolf Hitler en vader van drie dochters had, naar eigen zeggen. alle reden zich te beklagen

Deze dagen is het zevenenzestig jaar geleden dat Fritz Braun voor een Spruchkammer (1) stond teneinde een zogenoemde
"Persilschein" te verwerven dat hem van alle nazi-smetten moest zuiveren. Via zijn advocaat benadrukte Fritz zijn hardnekkige
weerstand tegen elke omgang van dochter Eva met Hitler. Dat Eva geen koorknaap noch een beau garçon of gecultiveerde
estheet aan de haak had geslagen, daar had hij met veel grootmoedigheid nog wel overheen willen stappen. Maar ze had toch
wel een paar treedjes hoger mogen mikken dan deze ongeletterde proleet die niet zonder strikte voorzorgen mocht worden
binnengelaten en voor wie hij met een heleboel mitsen en maren duizend slagen om de arm had gehouden. Zo werd Hitler post
mortem en met de grove kwast door zijn 24-uurs-schoonvader afgeschilderd. Fritz wapperde zelfs met een afkeurende brief ge-
richt aan Hitler, maar die brief was -hoe toevallig- door Heinrich Hoffmann niet afgeleverd. Helaas voor Fritz heeft Eva zelf met
foto's en films de nodige documentatie geleverd die aantoont dat zijn plotselinge antipathie uit de lucht gegrepen was. De leden
van familie Braun, wellicht met uitzondering van de oudste dochter, waren op de Berghof Hitlers permanente gasten. Doelend
op hun veelvuldige aanwezigheid sprak Hermann Goering smalend over de Berghof als het Braunhaus, in navolging van het
Braune Haus in München. (2)

De jonge meisjes in de Bund Deutscher Mädel, de BDM, initialen die bij cynici stonden voor Bedarfsartikel Deutscher Männer
of Bald Deutsche Mutter, werden uitvoerig voorgelicht over hun komende bijdrage aan de biologische continuïteit van het Derde
Rijk. Ze kregen te horen dat het Derde Rijk niet van plan was het kindertal te beperken, maar vastbesloten ‘s lands natuurlijkste
bron van vruchtbaarheid volop te benutten. Wat de Führer betreft werd hen meteen alle hoop ontnomen. In besloten kring en met
veel tremolo's in zijn stem had Goebbels aangekondigd: "Der Führer hat den Drang zum körperlichen Besitz einer Frau über-
wunden.” De Führer leeft zo kuis als een abt, zo dacht het volk. Over de talloze foto's waarop Hitler staat afgebeeld met de han-
den voor zijn kruis circuleerde de grap: "De Führer beschermt de laatste werkloze."

Verzwegen werd dat hij allang zijn Pompadour had, Eva Braun, die als een gestolen paard voor het volk verborgen werd gehou-
den. Hitler wenste zijn pleziertjes binnenskamers te houden.Tot het einde van de oorlog bleef Eva Braun de grote onbekende,
een van de geheimzinnigste vrouwen die het Derde Rijk heeft gekend. Bij officiële gelegenheden werd Eva zo rigoureus verbor-
gen gehouden dat men aan toestanden in een oosters harem mocht denken. Gedurende al die jaren is er slechts één foto door
de censuur geglipt. Die is genomen tijdens de Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen. Daar zit zij op de tribune
enkele rijen achter Hitler.

Als maîtresse-sans-titre was Eva geen echte Pompadour. Van politiek geen benul, met weinig intellectuele en andere geest-
vermogens was Eva het prototype van het naïeve blondje waar Hitler dol op was, maar dat hij ook een onbewuste minachting
toedroeg. Hitler hield haar overal buiten en gelaten slikte Eva de grofheden over vrouwen die Hitler in haar bijzijn bezigde. Eva’s
desinteresse in politiek was de hoeksteen van haar relatie met Hitler. Haar wereld bestond vooral uit kleding, ze kleedde zich
ettelijke malen per dag om, sieraden, foto’s en films en vooral comfort. Eva had veel behoefte aan gezelschap, haar geestelijk
niveau was niet hoog genoeg om zichzelf bezig te houden.

Eva was 23 jaar jonger dan Hitler, de leeftijd die zijn voorkeur had en dat was bij zijn vader ook al zo geweest. De telefonisten
in het Führerhauptquartier konden met een trucje straffeloos telefoongesprekken afluisteren, ook die van Hitler met Eva. Het
viel op dat waar in Eva’s stem warmte en genegenheid doorklonk, Hitlers stem altijd kortaf, zakelijk en onverschillig klonk. Zijn
Secretaresse Christa Schroeder waagde het ooit tegen hem te zeggen: "Die Eva is doch nichts für Sie, mein Führer." In plaats
van haar terecht te wijzen leek Hitler eerder geamuseerd en zei: ‘Sie genügt mir.’

"Wenn er wollte, konnte Hitler sehr liebenswürdig sein" ,schreef na de oorlog een van zijn adjudanten. Niettemin heeft zelfs
de vlijendste hofdichter het niet aandurfd Hitler als een innemend mens voor te stellen. Maar bij Eva durft men dat wel aan.
Gerhard Boldt, adjudant van pantsergeneraal Guderian,zag haar in april 1945 voor het eerst en hij omschrijft haar als "zwei-
fellos eine gutgewachsene, attraktieve Frau, damenhaft, also auch etwas affektiert und theatralisch."

Eva had in concurrentie met enkele rivalen, die misschien wat meer eigen inzichten hadden getoond dan Hitler aanstond of
de onbeschaamdheid hadden gehad met hem van mening te verschillen, de Amazonenschlacht gewonnen. De koel calcu-
lerende Eva had Hitler met het uitgekookte opportunisme van een gangsterliefje voor het blok gezet door een zelfmoordpo-
ging in scene te zetten.Toen Hitler tijdens de vele verkiezingstournees haar geen aandacht kon schenken greep Eva naar de
revolver en schoot zich in de borst. Zij richtte slecht, of juist goed wanneer het slechts in haar bedoeling lag Hitler aan het
schrikken te brengen. Ingewijden, en dat waren er nogal wat, wisten dat ze Hitler op die manier chanteerde. Na de zelfmoord
van zijn grote liefde, nichtje Geli Raubal die de dochter was van zijn halfzuster, kon hij een nieuw schandaal niet gebruiken.
Julius Schaub, die wat Hitlers privéleven betreft overal nauw bij betrokken was, schreef hierover: "Wahrscheinlich war dieser
Selbstmordversuch nicht ganz ernsthaft gemeint, denn die Folgen waren harmlos."

Volgens connaisseurs was Eva een slanke, goedogende verschijning die met haar kleding en opmaak een moderne stijl
aanhing en geenszins het type dat onder het vrouwvolk van de nazi’s in zwang was. Keine Bilderbuch-Schönheit, toch ging bij
menige generaal de hand naar de monocle als men haar voorbij zag komen. De Italiaanse ambassadeur noemde haar "La
bella Blonda", maar voor rivalen was zij " die blöde Kuh".. Of nog preciezer: "die Führerhure". Een van hen had het na de oor-
log over " een Feldwebel in pettycoat met een paar haren teveel op de tanden." In de kring van de "Hoge Vrouwen". de echt-
genotes van hoge nazileiders, werd met dédain op haar neergekeken. "Die Braun ist saudumm" werd er beweerd. Meesmui-
lend werd verteld dat Eva een woordenboek moest raadplegen om Hitlers filosofische ontboezemingen te kunnen begrijpen.
Haar boekenbezit zou slechts één titel behelzen: "Nimm das Leben nicht so schwer",uit een genre dat de wapenrusting van
elke goede lichtekooi bekroont. Onder elkaar herinnerde men zich dat er ooit een andere Eva is geweest door wie al het
kwaad in de wereld is gekomen. Op haar beurt trok Eva een vies gezicht wanneer ze het over de ministersvrouwen had, over
hun miserabele smaak, ouderwetse manieren en de onelegante loop van een olifant.

Men kan zich ook indenken dat Eva Braun voor Hitler het alibi is geweest dat hij nodig had om normaal te lijken en dat aan-
sloot bij de mythe van de viriele Führer. In latere tijden, toen Hitler alle tijd in zijn hoofdkwartier doorbracht, was Eva nog
slechts een stukje decoratie in de droomwereld die door Hitler in stand werd gehouden. Feit is dat Hitler en Eva in het bijzijn
van anderen nooit genegenheid voor elkaar toonden, behoudens de keren dat Hitler haar "Mein Tschapperl" noemde, wat
"domoortje" betekent. Als gevolg van Hitlers slecht gevoel voor timing heeft Eva tot de voorlaatste dag van haar leven moeten
wachten alvorens zij zich "Erste Dame des Reiches" mocht noemen. Juist in de laatste dagen bleek Eva over enkele onge-
dachte eigenschappen te beschikken, - een aanzienlijke mate van moed en zelfbeheersing. Waar Hitler ten prooi viel aan
verbittering, zelfmedelijden, vertwijfeling en luidkeels de misère van zijn geteisterde bestaan opsomde, zijn medewerkers zich
bedronken omdat ze doodsbang waren voor het naderende einde en de goudfazanten (3) zich in ongepaste haast uit de
voeten maakten, was Eva een toonbeeld van zelfbeheersing en waardigheid. Alleen tegen Traudl Junge, Hitlers jongste se-
cretaresse, liet ze iets van beroering blijken, dat ze besefte in geleende tijd te leven.(4) Tot het bittere einde bleef ze onwan-
kelbaar trouw aan Hitlers zijde. "Ich bleibe weil ich alles Schöne in meinem Leben dem Führer verdanke. Sein Schicksal ist
auch mein Schicksal." De dag na haar huwelijk met Hitler was in de enge, claustrofobische bunker de gang van bruilofts-
zaal naar de sterfkamer de kortste weg. In hetzelfde vertrek waar Hitler zich door het hoofd schoot, nam Eva vergif in.

De relatie die Hitler en Eva onderhielden is veelvuldig onderwerp van zeer uiteenlopende romantische speculaties geweest.
Al naar gelang de inzichten van de spreker was dat een platonische vriendschap of een gepassioneerde liefdesverhouding.(5)
Het ligt er aan bij wie je je oor te luisteren legt. Christa Schroeder die Hitler van 1933 tot 1945 als secretaresse gediend
heeft, zegt daarover: "Hitler had erotiek nodig, geen seks. Bij het hoge doel dat hij zich gesteld had en waarvoor hij alles
opzij zette, speelde de bevrediging zich in zijn hoofd af." Heinrich Hoffmann, intimus van zowel Hitler alsook Eva, meende:
‘Hitlers Verhältniss zu Eva Braun war immer ein platonisches." Putzi Hanfstaengl was van mening dat Hitler niets kon
presteren wanneer hij eenmaal uit zijn kleren was. Theo Morell, Hitlers jarenlange lijfarts, zei in 1945 tegen zijn ondervra-
gers, "Ze hadden aparte bedden, maar toch ......" Bij een andere gelegenheid sprak hij over "een jammerlijke storing in de
natuur van de Führer." Eva zou hem gevraagd hebben om Hitlers libido met pillen op te peppen. Karl Wilhelm Kraus, Hitlers
lijfbediende, meldde: "Of die 's nachts samen waren, weet ik niet; alles was immers afgesloten. Als iemand wat beweert,
wat dan ook, dan klopt dat niet." "Hitler en Eva hadden een soort Joseph-ehe met Eva als Immaculata – de onbevlekte"
meende Karl Brandt, de lijfarts die op het laatst in ongenade viel.

De huishoudster die hun bedden verschoonde, merkte op dat Hitler geen Casanova was en Eva geen Joséphine of Lola
Montez. Volgens haar was Eva de maîtresse zonder geslachtsverkeer omdat Hitler daartoe onbekwaam was. "De natuur
lijkt hem iets ontzegd te hebben" zei ze letterlijk. "Eva war nicht die grosse Liebe seines Lebens", verklaarde ze. Das
Verhältnis zu Hitler sei rein platonisch gewesen. Voor haar stond vast dat hij zich van Eva zou hebben ontdaan wanneer
de oorlog anders was afgelopen. Eva werd door Hitlers chauffeur, Erich Kempka, de ongelukkigste vrouw van het Derde
Rijk genoemd, omdat zij tijdens de veertienjarige relatie met Hitler het grootste deel van de tijd op hem zat te wachten.
Toch is in Eva’s uitlatingen nog een andere, intrigerende aanwijzing te horen: "Er braucht mich nur für bestimmte
Zwecken." Heinz Linge, zijn persoonlijke dienaar die hem vele jaren gediend heeft en hem heel goed heeft gekend, liet
weten dat Hitler wat vrouwen aangaat "die fröhlige Schwäche aller normalen Männer teilte. Er liebte walkürenhafte
Frauen." Weer een ander meende: "Hitler war ein weiberfeindliches Wesen." Dat laatste was maar de halve waarheid.
De gevoelloze mensenhater hield ook niet van mannen.

In een van haar laatste brieven schreef Eva: "Ik sterf zoals ik geleefd heb en dat valt me niet zwaar.”
Dat is Eva Braun ten voeten uit.

Noten:
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Entnazifizierung
(2) Van 1930 tot 1945 het hoofskwartier NSDAP, Brienner Straße Nr. 45 in München.
(3) Partijfunctionarissen met hun opgesmukte uniformen
(4) "Ich habe nichts dagegen, heroisch zu sterben, aber es muss schmerzlos sein."
(5) In Eva’s paspoort, uitgereikt op 3 april 1942, staat zij vermeld als Hitlers privé-secretaresse. Eva was jaloers op
Blondi, de hond waaraan Hitler meer aandacht schonk dan aan haar. Zij vertelde aan een van Hitlers secretaresses
dat ze Blondi zo nu en dan onder de tafel een trap verkocht. De hond had een eigen verzorger die men Reichshunde-
führer ging noemen. Op de voorlaatste dag van haar leven haalde Eva alsnog haar gram toen Hitler op haar aandringen
Blondi als proefkonijn gebruikte om de werking van de cyaankalipillen te testen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:.
Albert Speer: "Erinnerungen"
Henriëtte von Schirach: "Der Preis der Herrlichkeit"
Traudl Junge: "De Ondergang"
Christa Schroeder: "Er war mein Chef"
Erich Schaake: "Hitlers Frauen"
Anna Maria Sigmund :"Die Frauen der Nazis"
Rochus Misch: "Der letzte Zeuge"
Guido Knopp: "Hitlers vrouwen"
Julius Schaub: "In Hitlers Schatten"

_________________
Voorheen Sauerkraut (gaat door met vissen)


wo okt 30, 2013 4:51 pm
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 1 bericht ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
cron
Alle rechten voorbehouden © STIWOT 2000-2012. Privacyverklaring, cookies en disclaimer.

Powered by phpBB © phpBB Group