Het is nu vr aug 06, 2021 2:11 am
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
SS-Unterführerschule Arnheim 
Auteur Bericht
B.Kers

Geregistreerd:
ma maart 02, 2015 9:53 pm
Berichten: 1
Bericht Re: SS-Unterführerschule Arnheim
Ik heb informatie gevonden over Oskar Pahnke, commandant van de 1. Compagnie van de SS Unterführerschule Arnheim. Pahnke kwam in maart 1944 naar Arnhem en begin september naar de Bommelerwaard. In november 1944 vertrok hij weer naar Duitsland.

Hij werd in 1945 gearresteerd in het militair hospitaal in Roskilde op verdenking van oorlogsmisdaden. Onder meer in de Bommelerwaard, waar in september zeker vier mensen zijn vermoord bij de werving van arbeidskrachten voor de aanleg van stellingen voor de Duitsers.

Ik ben op zoek naar meer informatie of foto's uit de periode maart - november 1944 van de Unterführerschule. Eventueel ook van een ondergeschikte van Pahnke, Unterscharführer Uhm.

Kan iemand mij helpen?


ma maart 02, 2015 10:27 pm
Profiel
Harro

Geregistreerd:
di jun 15, 2004 6:39 pm
Berichten: 3676
Bericht Re: SS-Unterführerschule Arnheim
Pahnke, Oskar
SS-Hauptsturmführer
Cottbus, 23. Februar 1918
SS-Nr.: 372 341

September 1943: Chef 2./SS-PzGren.Rgt. 4 (SS-Ostuf.)
April 1939: 6./LSSAH (als SS-Rttf.)


ma maart 02, 2015 10:38 pm
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 259
Bericht Re: SS-Unterführerschule Arnheim
Er komen allerlei namen in het onderwerp naar voren die ik ook lees in het boek dat “Out of print” is en waarvan ik denk dat het in de discussie nuttig kan zijn. Daarvoor is het dan ook door de auteurs na veel speurwerk geschreven.

Boek; Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945.
Auteurs: Jan Vincx en Viktor Schotanius.
Uitgevrij Etnika
Deel 1. De Landstorm
Blz. 208, 209, 210, 212 ged.


MILITAIRE INZET
Market-Garden
Toen de geallieerden in september bij Arnhem landden, kwam het SS- Wachbataillon "Nordwest" in zijn geheel in actie. Dit bataljon stond onder het commando van Sturmbannführer Helle. Op zondagmiddag 17 september 1944 werd Ustuf. Naumann. adjudant van Helle, door de Ortskommandant van Amersfoort ontboden. Er zouden in de buurt van de Betuwe grote aantallen geallieerde parachutisten neergestreken zijn, die zich over het gehele gebied verspreidden. De Ortskommandant verzocht Naumann maatregelen te nemen om e.e.a. te verhinderen d.w.z. zijn z.g. Jagdkommando in te zetten. Dit Kommando, dat onder bevel van Unterscharführer Sakkel stond, vormde tevens het tamboer- en pijperkorps van het bataljon. Steeds wanneer er patrouille gelopen moest worden werd een beroep op het Jagdkommando gedaan.
Kort daarop kwam voor Sturmbannführer Helle telefonisch bevel van Rauter door: Helle moest zich samen met zijn staf ter beschikking stellen van Generaal Von Tettau.
Von Tettau behoorde tot de Staf van Generaal der Flieger Christiansen; hij had inderhaast een gevechtsgroep, de "Westgruppe" geformeerd, welke de opmars der geallieerden moest trachten tegen te houden. Daartoe had deze "Westgruppe" de taak om op de noordelijke oevers van de grote rivieren als buffer te fungeren. Die bufferwerking bleek nauwelijks enig militair effect te hebben.

De westelijke sector werd bezet door een SS-onderofficiersschool onder bevel van Standartenführer M. Lippert; zijn manschappen waren jong en goed geoefend, omdat velen van hen reeds aan het Oostfront gevochten hadden.

De oostelijke sector, het operatiegebied van Generaal von Tettau werd bezet door:
twee kompagnieën van een SS-depotbataljon onder bevel van Sturmbannführer Sepp Krafft (sterkte 250 man), genoemd "Gevechtsgroep Krafft" ;

enkele depotbataljons van het Ersatz- und Ausbildungsbataillon "Hermann Goering"-divisie; weinig geoefende en zeer jonge soldaten.

Het SS-Wachbataillon, dat zeer weinig gevechtswaarde bezat.

Dit waren op 17 september 1944 de enige tegenstanders van de Engelse 4e Parabrigade en het 7e Bataillon King's Own Scottisch Borderers. De samenstelling op dit ogenblik en inzetbereid:
SS-Wachbataillon Nordwest: bevelhebber Helle, Adj. Naumann
1e Kp. Bronkhorst, sectiekommandant Rosk.
2e Kp. Ziegler
3e Kp. Hink
4e Kp. Bartsch (plaatsvervanger van Helle)
6e Kp. Fernau
Zware Kp. Einenkel
Dokter D.
Kazerne: Amersfoort
Sterkte van het bataljon: 600 man
Gevechtspost van Helle: Café de Langenberg
Vijandelijke tegenstanders: 7e bataljon King's Own Scottish Borderers en 4e Parabrigade.

De gevechten
Het bataljon marcheerde af naar Ede, alleen de pelotons onder Gussmann bleven ter plaatse en moesten de verdere orders afwachten. In het café "de Langenberg", vlak achter de Stevinkazerne te Ede, werd Helle's stafkwartier ondergebracht.
De Britse para's waren ervan overtuigd dat zij bij hun eerste landing de Duitsers zouden verrassen; zij hoefden dus maar op plaatselijk zeer geringe tegenstand te rekenen. Maar voor de tweede vlucht para's moesten de landingsterreinen van de eerste vlucht wel degelijk in hevige gevechten vrijgehouden worden van de zich herstellende Duitse troepen.
Aan de oostzijde van de Ginkelse heide zette Unterscharführer Sakkel zich met zijn Jagdkommando van 30 man onmiddellijk per fiets in beweging; zijn opdracht luidde: het verkennen van de straatweg Ede-Arnhem en doordringen in het bos.
Zij ontmoetten hevig vijandelijk vuur, dat nogal wat doden en gewonden tot gevolg had. Ook Sakkel werd zwaar gewond; nadat hij door de chauffeur van Helle uit het gevecht was gehaald, overleed hij in het hospitaal te Apeldoorn.
Ook Bartsch, Helle's oudste Kompagniekommandant, kon door hevig mitrailleurvuur de bosrand aan de Ginkelse Heide niet bereiken.
Toen Hink, met zijn mannen rechts van Bartsch opererend, ook niet verder kon oprukken, pleegden Helle en Naumann nader onderling overleg: "Wij zitten onbeweeglijk vast tegenover een vijandelijke stelling. Een frontale aanval blijkt niet mogelijk te zijn, dus moeten wij via een omtrekkende beweging de zuidelijke flank van de vijand aanvallen."
Aldus geschiedde; de desbetreffende kommandant stootte echter steeds op frontale tegenstand, hoever hij ook naar het zuiden afboog.
De nacht werd afgewacht en toen was de beurt aan Kühnke en zijn kompagnie. Kühnke boekte inderdaad enig succes; in zijn frontstrook lagen barakken van een oud werkkamp van de Arbeidsdienst en daar verrasten hij een 50-tal Engelsen van het peloton D-kompagnie (Majoor Gordon Sheriff). Deze werden gevangen genomen. Het vijandelijk vuur werd echter allengs zo hevig dat hij niet verder kon.
Weer verstreek de nacht en brak een ochtend aan die niets nieuws bracht. De bosrand vóór Kühnke's mannen was en bleef vooralsnog in Engelse handen, totdat de kompagnieën van Bartsch en Hink, na een inleidende beschieting door de zware wapens van Einenkel, opnieuw aanvielen en erin slaafden vaste voet te krijgen in de bosrand. Er ontstond een gevecht van man tegen man, een gevecht met messen, bajonetten en schoppen, waarin veel doden en gewonden vielen.
Het Duitse succes was van korte duur: niet lang daarna moesten Bartsch en Hink en hun mannen zich weer terugtrekken.
Helle verplaatste zijn stafkwartier van "De Langenberg" naar café "De Ginkel" en wel onder bescherming van Bartsch en Hink en de zware kompagnie van Einenkel. De 1e kompagnie, onder commando van Bronkhorst, lag in reserve vlakbij het café.
Vroeg in de daarop volgende ochtend richtten de Engelsen artillerievuur op "De Ginkel" doch dat werd door "Einenkel" tot zwijgen gebracht. Het werd nu rustig aan dit deel van het front.
De kompagnie van Fernau kreeg het aan de zuidflank zeer moeilijk; zij leed zware verliezen en tot overmaat van ramp had zijn sterk uitgedunde kompagnie voortdurend te kampen met slecht werkende en zelfs totaal haperende mitrailleurs van Tsjechisch-fabrikaat.
Helle vertrok voor een korte periode en werd vervangen door Bartsch.
Bartsch beloofde Fernau hulp en stuurde een sectie onder Roskam van de 1e kompagnie naar Fernau, welke over een paar mortieren beschikte.

18.9.1944
21.10 uur telefoon van Chef Gen.St.W.B.Ndl.-Ia H.Gr.
"De aanval van de groep Tellau vordert goed. De rechtervleugel rukt op langs de westrand van Heelsum en de linkervleugel langs de straat Ede-Arnhem ter hoogte van Wolfheze. Ten zuiden van die straat en in de rug van de gevechtsgroep Helle heeft de vijand zich ingegraven."
Helle was teruggekeerd. In het stafbureau zaten Naumann, de Spiess (= sergeant-majoor/master-sergeant) Beyer en de administrateur Oudhuizen. Plotseling werden ze opgeschrikt door zeer zwaar motorengeronk. Honderden vliegtuigen boven hen ontlaadden zwermen parachutisten van de Brigade Hackett (de 4e Parachute-Brigade). Deze vielen de tussen het stafbureau en de commandopost gelegerde Duitse kompagnieën in de rug aan.
De hele staf zette het op een lopen. De reservekompagnie van Bronkhorst was ge¬vlucht. Fernau, die het meest zuidelijk lag, werd met zijn kompagnie gevangen genomen. Kühnke, Hink en Bartsch trachtten naar het noorden te ontkomen. Een groot deel der mannen sneuvelde of werd gevangen genomen, doch wist even later weer te ontsnappen. Kühnke hield zich dagenlang schuil en meldde zich later weer bij Helle.
Alleen Einenkel bleef onverstoorbaar toen hij zag dat de Tommies in drom¬men naar het café (Helle's commandopost dus) liepen; liet hij de stukken geschut opnieuw instellen en nam "zijn eigen commandopost" onder vuur en dekte hierdoor de aftocht van Helle. Daarna maakte hij zich met zijn manschappen ook uit de voeten. De gevluchte Staf bereikte de boerderij "De Hindekamp". Daar verscheen ook Bronkhorst met de paar man die niet gevlucht waren. Ebels had met zijn mitrailleur hun aftocht gedekt.

19.9.1944
Terug in Ede meldde Helle zich bij de commandant van de twee Wehrmachtskompagnieën, die het SS-Wachbataillon "Nordwest" wilden komen versterken. Naumann (Helle's adjudant) kreeg daar opdracht de volgende morgen alle gearriveerde mannen bijeen te brengen en hieruit een onder zijn bevel staande kompagnie te formeren; hiermee moest hij dan eerst Sijsselt van vijanden zuiveren en vervolgens naar het oosten oprukken.
Naumann's kompagnie werd aangevuld met een sectie van de Jeugdstormkompagnie uit Amersfoort en een sectie van de Landstorm, onder bevel van Scheers. Ze drukten de Engelsen terug tot in het versterkte kamp van Oosterbeek; hier werd de tegenstand heviger.


wo maart 04, 2015 5:38 pm
Profiel
Harro

Geregistreerd:
di jun 15, 2004 6:39 pm
Berichten: 3676
Bericht Re: SS-Unterführerschule Arnheim
Sturmbannführer Helle SS-Stubaf. Paul Helle (Rovereto/Südtirol, 22.09.1898 / SS-Nr. 10 528)
Adj. Naumann
1e Kp. Bronkhorst, sectiekommandant Rosk.
2e Kp. Ziegler SS-Hstuf. Friedrich Ziegler (Heidelberg-Rohrbach, 27.09.1900 / SS-Nr. 293 302)
3e Kp. Hink SS-Ostuf. Karl Hink (Heilbronn, 29.08.1914 / SS-Nr. 67981)
4e Kp. Bartsch (plaatsvervanger van Helle) SS-Hstuf. Ernst Bartsch (Wellesweiler, 07.02.1913 / SS-Nr. 422 188)
6e Kp. Fernau SS-Ostuf. Wilhelm Fernau (Erkrath, 23.10.1894 / SS-Nr. 419 421)
Zware Kp. Einenkel
Dokter D.

Einenkel was een SS-Haupstscharführer en staat derhalve niet in de Führerliste vermeld. Naumann en "Dokter D" heb ik niet kunnen vinden. Rosk ook niet, interessant is wel dat in augustus 1944 Fernau nog als Kompanieführer van de 1. Kompanie werd vermeld (bron: Führerliste der Waffen-SS van John Moore)


do maart 05, 2015 9:21 am
Profiel
Moderator
Avatar gebruiker
Jean

Geregistreerd:
vr jul 24, 2009 2:23 pm
Berichten: 1388
Woonplaats: Flanders Fields
Bericht Re: SS-Unterführerschule Arnheim
Adjudant: SS-Ustuf. Albert Naumann 30.05.1923 SS-nr. 490 223
Dr : SS-Ostuf. Dr. Gerard (Nico Sebo) Dijkema : 1911 - 7 Mei 1945 Bilthoven, De Bilt, Utrecht.
Rosk = sestioncommander Roskam

http://www.beeldbankwo2.nl/detail.jsp?a ... ecordidx=1

_________________
Ni dieu, ni maitre


do maart 05, 2015 2:24 pm
Profiel
Harro

Geregistreerd:
di jun 15, 2004 6:39 pm
Berichten: 3676
Bericht Re: SS-Unterführerschule Arnheim
Dank Jean! SS-Ostuf. Gerard Dijkema (Dr. Med.) Buitenzorg op Java, 6 maart 1911 - Driebergen, 7 mei 1945. Opmerkelijk veel Nederlandse SS officieren werden trouwens in "De Oost" geboren.

Albert Naumann (geboren in Colditz) kwam vers van de SS-Junkerschule in Bad Tölz. Dijkema en Naumann duiken beiden later in het Freiw. Grenadierregiment 84 op, Naumann ook hier als adjudant en Dijkema als bataljonsarts in het I. Bataillon.

Hier trouwens ook meer: http://www.waffen-ss.nl/wachbat.php

Dan blijkt het om een SS-Ostuf. Johannes Bronkhorst te gaan (ik dacht dat het in de oorspronkelijke post van Eisbein een plaatsaanduiding was).Bronkhorst wordt inderdaad door Moore als Chef van de 1. Kompanie genoemd. Net als Dijkema een Nederlander, maar dichterbij geboren: Amsterdam, 12 juli 1900. Hij eindigde de oorlog in het III. SS-Panzerkorps.


do maart 05, 2015 9:04 pm
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
cron
Alle rechten voorbehouden © STIWOT 2000-2012. Privacyverklaring, cookies en disclaimer.

Powered by phpBB © phpBB Group